СМАРТ СОТ

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Попитайте за Вашия СМАРТ СОТ
К Л И Е Н Т С К А З О Н А

СМАРТ СОТ – интелигентна система за сигурност, която Ви дава възможност да упражнявате тотален контрол и наблюдение в реално време на процесите и събитията, свързани със... повече...

 
Видеомониторинг

„Моят Телепол“ (“My Telepol”) е уеб базирана платформа за пълен контрол в реално време на абонираните обекти към Телепол, както и за пълно партньорско взаимодействие между повече...
Бутон старт ВИДЕО

 

Всеки клиент на Национална агенция за сигурност Телепол, може да заплати своите месечни такси за охрана със СМАРТ СОТ на каса в офисите на Телепол или изградената партньорска мрежа, след идентификация(Customer's ID) повече...